...Niezostawcie uwielbienie moich  Łez w ciemności

Oni mają wam dać siłe i odwage żeby na głos Mojego Boskiego Syna odpowiedzieć...

 

(Orędzie w nocy z 5 na 6. czerwieca 1997)

 

Początkowa modlitwa na Perełce (a):

Sprawiedliwy, prawdziwy i doskonały Ojcze, przyjmij łaskawie moją pokorną modlitwe przez ofiarę cierpienia Maryi, tej Świętej wśród świętych, która jak w jej ziemskim życiu więc i dzisiaj w niebie u stóp krzyża stoi.

 

Na dużych Perełkach (b, c, d, e, f, g, h):

O Jezu, Spójrz na Krwawe i Olejne Łzy, Które Ona przelała, i

Która cię na ziemi najbardziej Kochała i teraz w niebie jeszcze piomienniej Cię Kocha.

 

Na małych Perełkach (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

O Jezu, wysłuchaj Nasze błagania i prośby przez Krwawe i Olejne Łzy i przez ból Twojej Najświetrzej Matki Który dla nas poświeca

 

Na Koncu trzy razy na chwale Majswietrzej Trojcy Swietej (a1-a3):

O Jezu, Spójrz na Krwawe i Olejne Łzy, Które Ona przelała, i

Która cię na ziemi najbardziej Kochała.

 


Kończąca modlitwa przy Medaliku:

O Matko Boża i nasza Matko,

zrób nas przez namaszczenie Twoimi Łzami Twoimi Dziećmi o to

Cię prośimy przez to uroczyste poświecenie

 

Amen. Amen. Amen.