23.09.2003

Debora: Wcześnie rano odwiedza mnie łagodna Pani.


Maryja:


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moje dzieci, Dziękuję wam, że wytrwale podążacie za moimi zaproszeniami.
Tak więc Jezus może doprowadzić swój Boski plan do końca. Wiecie, że Kościół i cały świat są w pilnej potrzebie realizacji pokoju. Ale tylko jeśli moje Orędzia przyjmiecie, możecie otrzymać od Boga, to czego potrzebujecie aby
żyć w radości. Nie martwcie się, jeśli macie wrażenie, że Nabożeństwo do moich łez jest niepożądane. Módlcie się i nadal pracujcie, aby dusze, dzięki waszym ofiarom, a nie przez wasze słowa decydowały. Odkryjcie ponownie wartość Pokory i nie dajcie się przez wasze ludzkie osądy ponieść, ponieważ często są one zepsute i was prowadzą od ścieżki.
Tylko wtedy, gdy odkryjecie prawdziwą miłość, możecie poświęcić, co macie, dobrego w swoim sercu. 
Eucharystyczny Jezus, może dać wam ten dar, ale musicie przyznać się do błędów, także wobec swoich braci. Z powodu tych błędów idą Poświęcone mi Grupy Modlitwne w błąd, ponieważ oznaczenie i wartość przynależności do wspólnoty modlitewnej tracą z oczu.
Ja nie chcę, abyscie wolę Pana z własnymi pragnieniami mylili.
Niech Pobożność chroni was przed tym złem.
Jestem blisko was. Na razie. Do widzenia.

23.09.2003

Debora: Wcześnie rano odwiedza mnie łagodna Pani.


Maryja:


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moje dzieci, Dziękuję wam, że wytrwale podążacie za moimi zaproszeniami.
Tak więc Jezus może doprowadzić swój Boski plan do końca. Wiecie, że Kościół i cały świat są w pilnej potrzebie realizacji pokoju. Ale tylko jeśli moje Orędzia przyjmiecie, możecie otrzymać od Boga, to czego potrzebujecie aby
żyć w radości. Nie martwcie się, jeśli macie wrażenie, że Nabożeństwo do moich łez jest niepożądane. Módlcie się i nadal pracujcie, aby dusze, dzięki waszym ofiarom, a nie przez wasze słowa decydowały. Odkryjcie ponownie wartość Pokory i nie dajcie się przez wasze ludzkie osądy ponieść, ponieważ często są one zepsute i was prowadzą od ścieżki.
Tylko wtedy, gdy odkryjecie prawdziwą miłość, możecie poświęcić, co macie, dobrego w swoim sercu. 
Eucharystyczny Jezus, może dać wam ten dar, ale musicie przyznać się do błędów, także wobec swoich braci. Z powodu tych błędów idą Poświęcone mi Grupy Modlitwne w błąd, ponieważ oznaczenie i wartość przynależności do wspólnoty modlitewnej tracą z oczu.
Ja nie chcę, abyscie wolę Pana z własnymi pragnieniami mylili.
Niech Pobożność chroni was przed tym złem.
Jestem blisko was. Na razie. Do widzenia.