Namaszczenie Olejem Świętejm Matki Boskiej:

Matka Boża pragnie ot swoich dzieci codziennie poświęcenie olejem świętym. (Olej ten jest darem Jezusa i stałe namaszczenie. Zachęca szczególnie Działanie Ducha Świętego i uzdrowienie duszy.
Olej jest błogosławiony przez Maryję Dziewicę i płynie w cudowny sposób z jej portretów i Figurek. Na całym świecie, powoduje uzdrowienia fizyczne i duchowne. Trzeba jednak odróżnić od oleju, który w Wielki Czwartek biskup w celach liturgicznych poświęca w sakramentach chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych. Jest aktem osobistego zaufania w łaskawą moc Matki Boskiej, Źródło Świętego oleju, z Nieustającego namaszczenia. jeśli namaszcza się Olejem Matki Boskiej. Trzyma wstawiennictwo żeby łaska ojcowskiej dobroci Boga do naszych serc i naszych ciał zstąpi. Można otrzymać te namaszczenie lub namaścić innych, ale najpierw trzeba poświęcić swoje serce.) Zgodnie z instrukcjami Matki Bożej trzeba zrobić z święty Olejkiem pięć razy znak krzyża: na czole, na ustach, na sercu lub u podstawy szyi, na prawej i lewej dłoni mówiąc tę modlitwę: (przedtem trzeba sie poświęcić Niepokalanym Sercu Maryi)

Modlitwa poświęcenia

O Niepokalane Serce,
Matko mojego Pana,
Źródło Świętego oleju,
z Nieustającego namaszczenia.
Ja Duży Grzesznik Błagam Cię usilnie,
żebyś objawiła mi swóją tajemnicę,
i żebyś Ty mnie dzisaj tobie poświęciła.

Modlitwa Namaszczenia

Maryjo, Matko błogosławionego drzewa oliwnego, Jezu,
Najświętsza Dziewico od Oleju, dotknij nas (Znak krzyża na czole),
kochaj nas (Znak krzyża na ustach)
i uzdrów nas w sercu (Znak krzyża na sercu / lub u podstawy szyi)
na twój sposób (Znak krzyża na prawej dłoni)
i przez twoją miłośc. ( Znak krzyża na lewej dłoni) Amen.

Matka Boża pragnie, abyśmy się każdego dnia namaszczali Olejem, i żebyśmy namaszczenie otrzymali z otwartym Duchem, aby być w ten sposób chronionym przed atakami piekielnymi.

Jak można pomnożyć pobłogosławiony olej Matki Boskiej?

9 kropli Oleju pobłogosławionego w kropić w czystą oliwe z oliwek z pierwszego tłoczenia.
Przy tym modlić:
1x Ojcze nasz, 1x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x Salve Regina.